HomeWigiliaMenuKoszyk 0 Dostawa do domu!

Dostawa do domu!

Kuchnia afrykańska z dosta­wą do domu na tere­nie Gdy­ni w bez­piecz­nym i pro­stym opakowaniu. 

Zamówienia 
583 520 008

DaniaMięsnePrzystawkaWegeWrapZupa
Stopka strony
 1. Restau­ra­cja Malika
  Otwar­ta 13:00 – 20:00
  +48 583 520 008
 2. Świę­to­jań­ska 69 B
  81 – 389 Gdynia
  malika@​malika.​pl
 3. Twoje zamówienie
  Regulamin
website © jjmh.pl
HomeWigiliaMenuKoszyk