fot. materiały prasowefot. materiały prasowe
fot. materiały prasowefot. materiały prasowe
fot. materiały prasowefot. materiały prasowe
fot. materiały prasowefot. materiały prasowe

Jedzcie wspaniałe jedzenie, którym Was obdarowujemy

Koran

fot. materiały prasowe
Nowy rozkład jazdy warsztatów kulinarnych na naszym FB

Zapraszamy!

O restauracji Malika

Restau­rację tworzy Malika — Polka urodzona i wychowana w Algierii. Har­monijnie łączy kuchnię Maghrebu z najlep­szymi pol­skimi produktami.

Nie boi się wyzwań i zmian. Przed rozpoczęciem kariery w gas­tronomii była tłu­maczką i nauczy­cielką języka fran­cuskiego. Siedem lat temu, podążając za swoją pasją, skierowała kroki, ręce i serce do pro­fesjon­alnej kuchni, w której przeszła kolejne szczeble hier­archii: pomoc kuchenna, kucharz i szef kuchni.

Malika nie wychowała się w trady­cyjnym arabskim domu, ponieważ jej rodzice są Polakami, którzy mieszkali w Algierii. W dzieciństwie miała przy­jaciół Algier­czyków i wujka, którzy nauczyli ją gotować. Pow­tarza tamte smaki wychodząc na przeciw tym smakoszom, którzy poszukują w kuchni odmiany.

Zapraszam Państwa do mojej restau­racji, gdzie zna­jdziecie przygodę i niepow­tarzalne smaki skom­ponowane przeze mnie z uwagą i emocjami”. — Malika

czytajczytaj
fot. materiały prasowe
fot. joanna ogórek

Rezerwacje i adres

Restauracja z kuchnią Maghrebu przy ul. Świętojańskiej

+48 58 352 00 08


ul. Świętojańska 69B, Gdynia

fot. joanna ogórek

Zespół

fot. jacek szycht fot. jacek szycht
FOT. JOANNA OGÓREK