fot. materiały prasowefot. materiały prasowe
fot. materiały prasowefot. materiały prasowe

Jedzcie wspaniałe jedzenie, którym Was obdarowujemy

Koran

fot. materiały prasowe
Restauracja Malika i Street Food by Malika telefon 58 352 00 08

Odwiedź nas i skorzystaj z menu na miejscu lub zadzwoń, zamów i odbierz

O restauracji Malika

Restau­rację tworzy Malika — Polka urodzona i wychowana w Algierii. Har­monijnie łączy kuchnię Maghrebu z najlep­szymi pol­skimi produktami.

Nie boi się wyzwań i zmian. Przed rozpoczęciem kariery w gas­tronomii była tłu­maczką i nauczy­cielką języka fran­cuskiego. Siedem lat temu, podążając za swoją pasją, skierowała kroki, ręce i serce do pro­fesjon­alnej kuchni, w której przeszła kolejne szczeble hier­archii: pomoc kuchenna, kucharz i szef kuchni.

Malika nie wychowała się w trady­cyjnym arabskim domu, ponieważ jej rodzice są Polakami, którzy mieszkali w Algierii. W dzieciństwie miała przy­jaciół Algier­czyków i wujka, którzy nauczyli ją gotować. Pow­tarza tamte smaki wychodząc na przeciw tym smakoszom, którzy poszukują w kuchni odmiany.

Zapraszam Państwa do mojej restau­racji, gdzie zna­jdziecie przygodę i niepow­tarzalne smaki skom­ponowane przeze mnie z uwagą i emocjami”. — Malika

czytaj
fot. materiały prasowe
fot. joanna ogórek

Rezerwacje i adres

Restauracja z kuchnią Maghrebu przy ul. Świętojańskiej

+48 58 352 00 08


ul. Świętojańska 69B, Gdynia

fot. joanna ogórek

Zespół

fot. jacek szycht fot. jacek szycht
FOT. JOANNA OGÓREK